About

ESN Trondheim has a short introduction to Studenterhytta on their website: ESN – Studenterhytta

Norwegian:

Studenterhytta i Trondheim, bygget 1913, ligger i Bymarka, nærmere bestemt ved Gråkallen, ikke langt fra Skistua. Studenterhytta er eid av NTNUI og driftes av hyttestyret som blir valgt på NTNUI’s generalforsamling. Det er ansatt én kokk ved hytta, denne ansatte utgjør sammen med hyttestyret vertskapet.

Historie

Studenterhytta ble bygd i 1913, av Norges Tekniske Høgskoles Idrettsforening. Den har blitt ombygd flere ganger siden. De viktigste er bygging av østfløyen i 1923, badstue i kjelleren i 1938, vertskapsbolig og ombygging av østfløyen i 1968, garderobeanlegg i kjelleren 1982-1994 og oppussing av kjøkkenet i 2000. Ombyggingene og oppgraderingene av hytta ble ikke like godt mottatt av alle studenter, noe som medvirket til byggingen av de første NTNUI-koiene.

Fra starten har Studenterhytta og byggeprosjektene vært finansiert ved lån og gaver. De siste ombyggingene har vært støttet av SiT og NTNU. Fra 1991 har hytta også fått driftsstøtte gjennom semesteravgiften.

Studenterhytta har siden 1920 hatt ansatt vertskap. De som har arbeidet lengst på hytta er familien Juberg (1922–1945), ekteparet Anbjørg og John Jameson (1953–1983) og ekteparet Per og Gerd-Eva Krangnes (1991–2010).

Hytta i moderne tid

I dag brukes Studenterhytta av studenter som ønsker en pause fra bylivet, som utgangspunkt for langrenn og orientering og som spisested. Hver tirsdag og onsdag går det buss for medlemmer av NTNUI som skal opp til hytta for å trene. Lørdag og søndag serveres det middag. Garderobeanlegget er tilgjengelig alle dager, og det er mulig å overnatte på hytta i helgene. Alle studenter i Trondheim har adgang til hytta.

Studenterhytta arrangerer også flere fester og temakvelder i løpet av året. De viktigste er gourmetaften, øl og spekemat, julegildet, badstuefesten og hyttestyrets skirenn. Studentforeninger i Trondheim kan også leie hytta for egne fester. Dette gjøres ofte av de større gruppene i NTNUI og avlinjeforeninger ved NTNU. Hytta har skjenkebevilling.

(Fra Strinda Historielag: http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Studenterhytta_i_Bymarka)


 

Hytta eies og drives av NTNUI ved hyttestyret. Den daglige driften besørges av et heltidsansatt vertskap.

Hytta er åpen for alle studenter i Trondheim gjennom en avtale mellom NTNUI og SiT.

Selv om hytta har to ansatte, er det alltid behov for ditt bidrag. Det kan være små bidrag, som å sette tilbake oppvasken eller bære ved. Du kan melde deg som hyttevakt, som innebærer å bidra til servering og oppvask ved måltidene. Vi har og en større dugnad ved starten av hvert semester. Da gjøres diverse vedlikeholdsarbeid i regi av vedlikeholdsjef.

Vil du være med?

Har du lyst til å være aktivt med i driften av Hytta? Da kan du stille som hyttevakt, delta på dugnad, stille til valg i styret eller bare gli inn i styregjengen som styremedlem eller hang-around. Har du et forhold til Hytta kan det også være et tips å melde seg inn i Hyttegruppa, så kan du virkelig føle at Studenterhytta er din hytte.

Interessert? Ta kontakt med noen i hyttestyret eller send mail til post@studenterhytta.org

Har du spørsmål angående hyttevakter, kan du sende en mail til post@studenterhytta.org

Medlemmer av styret

Det nåværende styret ble valgt på generalforsamlingen høsten 2013.  Møter i hyttestyret holdes annenhver uke. Vi legger vekt på å ha en sosial profil på disse møtene, der den avsluttende kaffen med kaker er vel så viktig som alle styresakene. Utover dette arrangerer vi i blant annet koieturer, fester, og de siste årene har vi også stilt lag i flere orienteringsstafetter.

Hva gjør styret

Hyttesjef: Organiserer og styret hyttestyret. Hyttas kontakt utad.

Visesjef: Ansvaret for lønn og organisering av hyttevakter. Hjelper hyttesjef.

Kasserer: Fører regnskapet og følger opp økonomien sammen med hyttesjef.

Badstuoppmann: Passer på badstua og ølinnkjøpet, samt arrangerer badstufesten.

Arrangementsansvarlig: Organiserer utleiefester og informerer om aktiviteter og arrangementer på Hytta.

Vedlikeholdssjef: Planlegger dugnad og holder oversikt over hyttas tilstand. Skaffer folk til vedlikeholdsgruppa.

PR-sjef: Organiserer infokampanjer og skaffer folk til PR-gruppa.

WEB-sjef: Vedlikeholder internettsidene og legger ut nyheter.

Prosjektansvarlig: Styrets to-do-list ansvarlige, passer på at ikke minst leder og nestleder husker å gjøre alt. Driver aktiv oppfølging av vedlikeholdssjef.