Bli med!

Bli med i Studenterhytta!

Har du lyst til å bli en del av hytta? Det er mange måter man kan hjelpe på, alt ettersom hvor mye du ønsker å delta. Som takk kan vi tilby kost og losji, og enkelte fordeler avhengig av hvor mye du engasjerer deg. Kanskje får du også noen nye venner på veien?

Om du har noen spørsmål er det bare å sende oss spørsmål på facebooksiden vår, eller å sende en epost på post@studenterhytta.org

Her er måtene du kan bidra på, med mer utfyllende informasjon lengre ned på siden:

  • Hyttevakt (Så ofte eller sjeldent som du ønsker)
  • Hyttegruppemedlem (2 hverdagsåpninger, 1 helgeåpning og 1 utleiefest i måneden)
  • Styremedlem (1 arbeidsdag i uka)

Hyttevakt

Hyttevakt er for deg som har lyst til å hjelpe til en, to, eller flere ganger på hytta. Det er en fin måte å bli kjent med hytta på, uten å skulle måtte dedikere seg videre. Om du er interessert i hyttegruppa eller hyttestyret, som er litt mer tidkrevende verv, så kan det være verdt å prøve en hyttevakt eller to først.

Hyttevakten hjelper kokken og hyttegruppa med å drifte hytta i vanlige åpningsdager. Dette kan være arbeid slik som å servere maten, fylle på med ved ifra vedbua, rengjøre saunaen, rydde hytta, og bemanne baren. I retur får du oppholdet gratis. Du må forvente noen timer med arbeid iløpet av en hyttevakt, men det vil også være tid til å gjøre andre ting, spesielt i helgene.

For å være hyttevakt, hold utkikk etter vår månedtlige påmeldingsliste på hyttevaktenes egen facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/725116924291075/

Hyttegruppemedlem

På hver åpningsdag er det minst et hyttegruppemedlem til stede for å vise hyttevakter hva de skal gjøre, og de får generelt mer ansvar (åpning og stening av lokalet, varetelling, etc). Dette ansvaret kommer med forventningen om at du vil gjøre litt mer enn en hyttevakt for å drifte hytta. Vi forventer at du som hyttegruppemedlem bidrar med ca. to hverdagsåpninger, 1 helgeåpning, og en feståpning i måneden.

The party mentioned above is a bit different than normal openings. We rent out the cabin to student parties throughout the semester, and during those parties we need to have two cabin group members on-site to make sure everything goes okay. Parties usually last one night only, but are a bit more work depending on the guests.

Festene, som nevnt ovenfor, er litt annerledes enn vanlig åpning. Vi leier ut hytta til studentfester gjennom semesteret, og for å arrangere disse trenger vi minst to hyttegruppemedlemmer tilstede for å sørge for at alt går fint for seg. Festene varer typisk en kveld, og er vanligvis litt mer arbeidsintensive enn vanlige åpninger.

Som takk for at du tar deg på dette vervet, får du være på hytta gratis på alle åpningsdager, og du kan også bruke hytta utenfor vanlige åpningsdager også til personlig bruk.

For å bli med i hyttegruppa, kreves det at man deltar i et opptak som vi har på begynnelsen av hvert semester. Dette er typisk bare et enkelt intervju der vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og der du får bli kjent med noen ifra hytta. Høsten 2018s opptak er allerede igang. For mer informasjon, se studenterhytta.org/opptak

Cabin board member

Hyttestyret er et fullverdig styre registrert i Brønnøysundregisteret, som er ansvarlig for at hytta går rundt. Det er mange spesialiserte roller innad i styret, inkludert leder, nestleder, vedlikeholdsansvarlig, økonomiansvarlig, kasserer, bookingansvarlig og sekretær.

Som et styremedlem gjør du vanligvis arbeid innenfor din bestemte rolle, og gir og får hjelp fra andre styremedlemmer ved behov. Styret møtes på en ukentlig basis for å diskutere saker som angår hytta. Styret hjelper også hyttegruppa ved behov.

Cabin board members also get to stay for free at the cabin at any time, and also have access outside opening days.

Styremedlemmer får kost og losji dekt av hytta, og kan bruke hytta utenfor vanlige åpningstider.

For å bli med i hyttestyret, kreves det at man deltar i et opptak som vi har på begynnelsen av hvert semester. Dette er typisk bare et enkelt intervju der vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og der du får bli kjent med noen ifra hytta. Høsten 2018s opptak er allerede igang. For mer informasjon, se studenterhytta.org/opptak